Viktig info til alle Løyvehavere

Fra 1 januar 2017 vil det bli gjort endringer i utbetaling av biloppgjør/kreditt.

Fra 1. januar 2017 vil biloppgjør/kreditt for gjeldende måned bli utbetalt i sin helhet den 15. i påfølgende måned.
Dette betyr at oppgjør for siste halvdel av måneden kommer 14 dager tidligere enn slik det er nå.
Altså; hele januar blir utbetalt 15. februar.

For å kunne gjennomføre dette, er vi avhengig av at kreditten (kvitteringer og rekvisisjoner) kommer så tidlig som overhodet mulig til oss.
Vi ber med dette om at alle papirer er oss i hende den 20. for første halvdel av måneden, og den 5. for andre halvdel av måneden.
For bilene i Bodø ønsker vi å få levert ovennevnte den 17. og den 2. Hvis datoene faller på helg eller helligdag, gjelder første arbeidsdag etter fastsatt dato.

For sent leverte biloppgjør kan medføre at oppgjøret blir forsinket til den 15. i måneden etter.

For å styrke vår likviditet er det nødvendig at vi starter dette allerede fra oktober.
Det betyr at all kreditt for siste halvdel av september skal være kontrollert, sortert og levert oss senest den 5. oktober (3. oktober for Bodø-bilene).

Tips:
God opplæring av sjåførene hindrer feil og ekstra arbeid.
Kontroller kvitteringene jevnlig gjennom måneden slik at alt ikke må gjøres siste dag.
Ring oss eller kom innom hvis du trenger informasjon og/eller opplæring i hvordan dette skal leveres.
Bedre systemer vil i fremtiden redusere antall kvitteringer som skal leveres.
Se positivt på at pengene kommer tidligere på konto.


Med vennlig hilsen

Tony Gudvangen            Direkte: 994 69 277

Adm. Direktør

Merete Fagermo             Direkte: 948 29 393

Avd. Leder