Nye nordlandtaxi.no

Nordland Taxi har lansert ny og bedre hjemmeside.
Løyvehavere har fått egen fane, der man finner det meste av relevant informasjon.
Enn så lenge må man logge inn på den gamle siden for å finne postboksen.
Klikk på fanen "Løyvehaver", så finner du den under "Lenker".