Diverse Info

Ligningsverdien på aksjene i Nordland Taxi AS vil være forskjellig alt etter om aksjonæren er personlig skatteyter (personlig næringsdrivende, ANS, DA og SA) eller upersonlig skatteyter (Aksjeselskap - AS).

Personlig skatteyter skal i skattemeldingen for inntektsåret 2019 bruke ligningsverdien per 31.12.2018 som utgjør kr. 7 184,10 per aksje.

Aksjeselskap skal i skattemeldingen for inntektsåret 2019 bruke ligningsverdien per 31.12.2019 som utgjør kr. 8 005,20 per aksje.