Nordland Taxi AS

Nordland Taxi AS ble etablert i 1993 og er en av landets største servicevirksomheter innen taxinæringen. Formålet med selskapet er, på fritt forretningsmessig grunnlag, å tilby kvalifiserte administrative tjenester, som;

  • Moderne og servicerettede taksameter- og kommunikasjonsløsninger
  • Effektive kreditthåndterings- og faktureringstjenester
  • Kvalitative regnskaps- og konsulenttjenester med høy faglig kompetanse
  • Turformidling og kundekontakt basert på service, tilgjengelighet og effektivitet
  • Ivaretakelse av transport- og omsetningsdata fra taksametrene
  • Generelle og servicerettede tjenestetilbud for næringen og dens kunder

På frivillig og individuelt grunnlag kjøper taxinæringen overnevnte service- og tjenestetilbud fra selskapet, og til en viss grad tilbys de samme tjenestene til andre virsomheter i og utenfor Nordland fylke.