Aksjekjøp Nordland Taxi

Viktig info angående kjøp av aksjer i Nordland Taxi AS

I generalforsamlingen i år ble det vedtatt en økning i antall aksjer løyvehaver eller sentral kan inneha.

Løyvehaver fikk økt kvote fra 10 til 15, og sentraler fikk økt kvote fra 15 til 20, etter de krav vedtektene setter for aksjonær.

Selskapet besitter en del egne aksjer som vi ønsker å få solgt til løyvehavere og sentraler som ønsker dette, og som ikke har oppfylt kvote. Aksjene blir solgt etter rangeringen i vedtektene og alle vil få tilsendt avtale som skal signeres etter vi har gjort fordelingen.

Vi har følgende som har gitt beskjed om at de ønsker å kjøpe aksjer: Odd Arne Dragland, Egon Svarttjønneng, Faysal Ahmed Penah, Bodø Taxi.

Vårt aksjesalg blir foretatt fredag 16. september, så alle som ønsker å kjøpe aksjer må gi beskjed om dette innen samme dato klokken 12, til: post@nordlandtaxi.no. Pris per aksje er kr. 2.234,16

Vedlagt gjeldende vedtekter: Vedtekter av 30.04.2016

Hvis noen har sluttet, skal slutte eller ønsker å selge sine aksjer så ønsker vi tilbakemelding på det slik at vi kan kjøpe aksjene.

Med vennlig hilsen

Tony Gudvangen

Adm. Direktør