Diverse Info

Grunnet transaksjoner av egne aksjer i Nordland Taxi i 2020, skal likningsverdien per 31.12.2020 brukes av alle aksjonærer, både AS og EPF.

Ved utfylling av skattemeldingen skal likningsverdi på kr. 8 530,36 per aksje brukes.