Diverse Info

Ligningsverdien på aksjene i Nordland Taxi AS vil være forskjellig alt etter om aksjonæren er personlig skatteyter (personlig næringsdrivende, ANS, DA og SA) eller upersonlig skatteyter (Aksjeselskap - AS).

Personlig skatteyter skal i skattemeldingen for inntektsåret 2016 bruke ligningsverdien per 31.12.2015 som utgjør kr. 1.199,59 per aksje.

Aksjeselskap skal i skattemeldingen for inntektsåret 2016 bruke ligningsverdien per 31.12.2016 som utgjør kr. 3.401,54 per aksje.